Souhlasím s tím, že veškeré osobní údaje týkající se mé osoby, které zadám na serveru dostupném na internetové adrese (URL): www.cestujsnadno.cz/hlidac-letenek/, a to zejména emailovou adresu a destinaci, budou zpracovávány fyzickou osobou - podnikatelem: Mgr. Martina Krásová, se sídlem na adrese Počaply 16, Březnice 262 72, IČ: 05665205, (dále jen „Provozovatel“ nebo „Správce“), a to za účelem zasílání e-mailových nabídek na letenky do vybraných nebo blízkých destinací a s tím souvisejícími službami a produkty jako jsou například nabídky cestovního pojistění na cestu nebo vhodné vybavení na cestu.

Souhlasím s tím, že Správce tyto osobní údaje a data dále předá zpracovateli, kterým je provozovatel služby MailChimp - společnost The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, a to zejména za účelem zasílání e-mailových nabídek na letenky do vybraných nebo blízkých destinací a s tím souvisejícími službami a produkty jako jsou například nabídky cestovního pojistění na cestu nebo vhodné vybavení na cestu.

Pro tento účel uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to na dobu neurčitou. Jsem si vědom toho, že tento svůj souhlas můžu kdykoliv odvolat písemným odvoláním doručeným do sídla Provozovatele.

Dále beru na vědomí, že jsou mi garantována další práva uvedená v ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, tedy právo na přístup k informacím o zpracování mých osobních údajů, a právo žádat o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu, domnívám-li se, že zpracování mých osobních údajů je prováděno v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo rozporu se zákonem.