Cestovní doklady

Od 1.1.2007 nepotřebují občané EU pro svou cestu do Bulharska vízum. V případě, že délka pobytu bude přesahovat 3 měsíce, je občan EU povinen požádat na oddělení migrační policie v místě svého pobytu o potvrzení o přechodném pobytu v Bulharsku.

Celní a devizové předpisy

Bezcelní dovoz a vývoz se vztahuje na věci osobní potřeby, věci obchodní povahy je nutné deklarovat. Pro dovoz a vývoz zboží platí pravidlo přiměřeného množství.  Léky je možné dovést bez věkového omezení, ale jen v množství odpovídající osobní potřebě cestujícího.Pro osobní potřebu smí být vyváženy nebo dováženy drahé kovy a kameny bez písemného prohlášení, nesmí ale přesahovat maximální stanovené limity v gramech.
Kontrola peněžních prostředků

Nařízení Rady a Evropského parlamentu zjednodušuje od roku 2007 kritéria pro dovoz a vývoz valut z/do Bulharska. Do 10 000 EUR nebo jejich ekvivalentu bulharské měny není nutné devizové celní prohlášení.

Zakázaný dovoz
Zakázán je dovoz drog, zbraní, výbušnin a paliva v kanystrech a zboží podléhající zvláštnímu režimu (např. starožitnosti, zvířata a rostliny). Za porušení devizového zákona hrozí vysoké postihy. Vedle zabavení předmětu, kterým byl zákon porušen jsou ukládány vysoké pokuty nebo je dán podnět k zahájení trestního stíhání.

Cestovní doklady do Bulharska

Občan ČR může do Bulharska cestovat buď na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu. Platnost těchto cestovních dokladů by měla trvat minimálně po dobu pobytu na území Bulharska.

Cestování s dětmi do Bulharska

Dítě, které cestuje do Bulharska musí mít svůj vlastní cestovní pas nebo vlastní občanský průkaz.

Cestování automobilem

Při cestě do Bulharska autem se vyžaduje doklad o mezinárodním pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. zelená karta), řidičský průkaz a technický průkaz o stavu vozidla. V případě, že vozidlo řídí jiná osoba než jeho majitel je tento řidič povinen opatřit si plnou moc podepsanou majitelem vozidla k jeho užívání. Plná moc musí být přeložena do bulharštiny nebo do jednoho ze světových jazyků, nejlépe angličtiny.

Více informací o cestě do Bulharska najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Jaký je váš názor?