Bulharsko - svátky, události, festivaly

V Bulharsku jsou oblíbenou událostí zejména folklorní festivaly, které jsou spjaty s tradičním životem Bulharů. Festivalů se během roku koná celá řada a pro diváky i vystupující vždy představují jedinečný zážitek. Některé festivaly vycházejí z tradic, jiné jsou pořádány pouze kvůli turistům. S blížícím se létem vzrůstá počet lidových tradic a festivalů, nejvíce se jich pořádá v průběhu léta. Kromě festivalů probíhá v kostelech a mešitách po celé zemi také celá řada náboženských svátků a obřadů.

Na státní svátky připadá vždy pracovní volno, ve kterém probíhá spousta společenských událostí.

Oficiální svátky

1. leden – Nový rok
3. březen – Osvobození Bulharska od osmanské nadvlády (1879)
pohyblivé – Velikonoce – Velký pátek, Velikonoční neděle a pondělí
1. květen – Svátek práce
6. květen – Den sv. Jiří, svátek bulharské armády
24. květen – Den slovanského písemnictví a Den sv. Cyrila a Metoděje
6. září – Den sjednocení Východní Rumelie s Bulharským knížectvím (1885)
22. září – Den nezávislosti (1908)
1. listopad – Den vůdců národního obrození
25.-26. prosinec – Vánoce

Kalendář zajímavých události:

Leden:
Festival sv. Vasila
Na začátku roku, hned 1. ledna se koná folkový festival na počest sv. Vasila

Únor:
Svátek vína a vinařů
Na 14. únor připadá jeden z nejvýraznějších festivalů z celého roku. Tradičně se pořádá festival sv. Trifona, který je patronem pěstitelů vinné révy.

Březen:
Baba Marta
1. březen je dnem jara, které přináší Baba Marta. Oslavy jsou spojené se symbolickým jarním úklidem, kterým vymetají zimní měsíce. Symbolem jsou talismany z červené a bílé vlny, jejichž nošení přináší údajně plodnost, radost a zdraví.

Kukerov den
V tento svátek se vydávají muži ve strašidelných kostýmech tančit rituální tance. Cílem této akce je vyhnat zlé duchy a zajistit plodnost.

Sv. Theodora
15. března je v Bansku oslavován jako den sv. theodora. Pořádají se koňské závody a různé soutěže.

Duben
Den Sv. Lazara
Va vesnicích se tento svátek oslavuje tancem, zpěvem a konáním různých obřadů k posílení úrody. V Burgasu se koná výstava kvetoucích rostlin.

Květen
Balkánský folkový festival
V první polovině května se koná desetidenní folkový festival Veliko Târnovo.

Den sv. Konstantina a Eleny
Den sv. Konstantina a Eleny připadá na 21. května. Symbolem je tanec ohně, kdy odvážlivci chodí po žhavém uhlí. V květnu začíná také mezinárodní festival ve Varně, který trvá až do října nebo festival „Sladkopoyna Chouchouliga“ v Burgasu.

Červen
Festival růží
První červnový víkend se koná festival růží v Kazanlâku a Karlovo. Součástí jsou ukázky lidového tance a tradicí.

Verdiho festival
Na začátku června začíná ve městě Plovdiv dvoutýdenní akce Verdiho festival. V Plovdivu se v polovině června pořádá také desetidenní Mezinárodní festival komorní hudby.

Červenec
Festival burgaských písní
V průběhu července až srpna se tradičně v Burgasu pořádá festival burgaských písní.
24. července se slaví Den Jana křtitele.

Srpen
V Bansku se na začátku srpna koná v ulicích Mezinárodní jazzový festival.
Ve městě Varna se na konci srpna každoročně pořádá týdenní Mezinárodní filmový festival.
V Sofii probíhá na konci srpna pětidenní Mezinárodní sofijský folklórní festival.

Září
Ve městě Sozopol se na začátku září koná festival Apollonského umění. Slavnosti trvají po dobu deseti dnů, provází je hudba, umění i divadlo.
17. září se slaví Den svaté Sofie Sofia.
Poslední týden v září se ve městě Plovdiv pořádají Mezinárodní plovdivské slavnosti. Tento festival se každoročně koná na výstavišti.

Říjen
V první polovině října jsou pořádány festivaly s hudbou, tanci a divadly. Centrem tohoto dění se stává Ruse.
První dva týdny patří Slavnostem sklizně hroznů v oblasti Melniku.
5. října se slaví den Banska a 14. října Den slavností Etar.

Listopad
V listopadu se konají zejména jazzové festivaly. Významný je jazzový festival v Sofii a Blagoevgradu.
1. listopadu se slaví Dne vůdců národního ozbrojení.

Prosinec
15 – 24. prosince probíhá Vánoční festival v Ruse.
V prosinci se oslavuje také mladé červené víno v Sandanski.

Jaký je váš názor?