bezpečnost v Černé hoře

Bezpečnost

Přestože je v Černé hoře bezpečnostní situace relativně dobrá a úroveň kriminality nízká, doporučuje se dodržovat základní bezpečnostní pravidla.

Pokud je to možné, cestujte raději přes den. V noci nezastavujte na odlehlých parkovištích. Raději zastavte na hlídaném nebo osvětleném hotelovém parkovišti.

Zvýšené opatrnosti se doporučuje také při řízení vozidel. Styl řízení Černohorců je od našeho poměrně odlišný. Mnoho místních jezdí riskantně a dopravní předpisy prakticky nedodržují. Většina Černohorců má automobily navíc ve špatném technické stavu.

Stav hlavních silnic je v Černé hoře dobrý, za to stav silnic mimo hlavní tahy je velmi špatný. Povrch je starý, často poškozený a neopravovaný a proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Opatrnost je na místě při průjezdu kruhovými křižovatkami, kde zde žádná pravidla prakticky neexistují.
Ve vozovkách se často pohybují chodci, cyklisté ale i neosvětlené koňské povozy.

Policejní kontroly jsou v Černé hoře časté. Cizincům je doporučeno na výzvu policie zastavit a vyvarovat se jakýchkoliv verbálních konfliktů, které mohou skončit odebráním cestovního dokladu a udělením pokuty. V některých případech může být zahájeno i řízení u přestupkového soudu.

Zásuvky

V Černé Hoře je zaveden střídavý proud 220 V / 50Hz. Zásuvky zpravidla odpovídají naší normě, pro které není adaptér nutný. Na některých místech, zejména při ubytování v soukromí můžete ale narazit na starší rozvod elektřiny i odlišný typ zásuvky, pro který budete adaptér nutný.

Časový posun

V Černé hoře je čas celoročně stejný jako v ČR. Černá hora zavádí letní čas ve stejném období jako ČR.

Jaký je váš názor?