Cestovní doklady

Vízum při turistických cestách do Černé hory není po českých občanech vyžadováno, jestliže délka pobytu nepřekročí 90 dnů.
Je-li účelem cesty studium nebo výdělečná činnost, nezapomeňte požádat o vízum kompetentní černohorský orgán, případně se s dotazy obraťte na Velvyslanectví Černé Hory ve Vídni, které je příslušné i pro ČR.

V Černé hoře platí přihlašovací povinnost do 24 hodin po překročení černohorských státních hranic. Přihlášení turistů zajišťuje 24 hodin po ubytování ubytovatel (budetete-li bydlet v hotelu, kempu nebo v soukromí).
V ostatních případech je turista povinen přihlásit se individuálně na oddělení policie příslušném podle místa přechodného pobytu a je mu vydána tzv. bílá karta.

Přihlašovací povinnost

Turista je povinen na požádání černohorských orgánů předložit doklad o přihlášení. Dokument může být vyžadován například hlídkou pořádkové a dopravní policie, příležitostně i při pasové kontrole při odjezdu ze země. Nepředložení takového dokladu je policií posuzováno jako přestupek, za který Přestupkový soud ukládá peněžitou pokutu nebo i trest krátkodobého odnětí svobody, obvykle v délce 4 až 7 dnů nebo zákaz dalších cest do Černé hory. Před odjezdem z území Černé hory je nutné se na policii i odhlásit.

Cestovní doklady

Vstup na území Černé hory je možný pouze s platným cestovním dokladem. Doporučuje se, aby byl cestovní doklad platný alespoň 6 měsíců od prvního vstupu do země.

Černohorské orgány jednostranně českým občanům umožňují vstup na své území nebo tranzit i na základě předloženého občanského průkazu (vydaného od druhé poloviny roku 2000 se strojově čitelnou zónou).

Při cestách motorovými vozidly do Černé hory je bezpodmínečně nutné mít platný řidičský průkaz, technický průkaz vozidla a doklad o zákonném pojištění vozidla (povinné ručení-zelená karta).

Celní a devizové předpisy

Na hraničním přechodu při vstupu na území Černé Hory není nutné deklarovat dovážené valuty pokud nedosahuje hodnoty vyšší než 10 000 Euro. V opačné případě je nutné dovážené valuty deklarovat celním orgánům a vyžadovat vydání písemného porvzení. Bez písemného potvrzení hrozí zabavení valut při výstupu z Černé hory a šance na zpětné vydání je kvůli porušení platných právních norem minimální.

Od roku 2008 byly černohorskými orgány na základě Zákona o bezpečnosti potravin zakázán dovoz potravin do Černé hory.
Dovolený je dovoz potravy pro výživu dětí a dětská strava, která je pro děti ze zdravotních důvodů nezbytná. Tyto potraviny musí být odpovídajícím způsobem uchovávány, musí mít zřetelně vyznačené datum spotřeby a nepoškozený obal (výjimkou jsou výrobky používáné během cesty).

Černohorské limity jsou následující:
Do 1 kg lze dovést dušené ovoce, sušenou zeleninu, sušené houby, nemletou kávu, koření a čaje. Dovoz alkoholu je omezen na maximálně 1 litr na osobu. Alkohol musí mít originální balení. Nealkoholické nápoje je možné dovést maximálně do 2 litrů. Voda může být dovezena v množství max. 5 litrů.
Jakékoliv jiné potraviny mohou být na území Černé hory dovezeny pouze po nahlášení celním úředníkům. Opatření se týká i v případě tranzitu přes území Černé hory.

Bezcelní dovoz
Bezcelní dovoz předmětů se vztahuje na předměty výlučně osobní potřeby (oblečení, obuv, předměty osobní hygieny, fotoaparát, kamera, sportovní výstroj atd.) během cesty a pobytu v Černé hoře.
Na hranicích není třeba prokazovat dostatek finančních prostředků pro pobyt. Povinná směna valut není vyžadována.

Zakázaný dovoz
Do Černé hory je zakázán dovoz omamných a psychotropních látek a jedů.

Dovoz zvířat
Dovážená zvířata musí být vybavena mezinárodním očkovacím průkazem (Pet Passport, europas), identifikovány mikročipem a očkováním proti vzteklině. Také je vyžadováno veterinární potvrzení, že místo předchozího pobytu zvířete není postiženo některou z infekčních nemocí. Potvrzení nesmí být starší 90 dnů. Sérologické vyšetření není požadováno.

Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Jaký je váš názor?