Doprava v Egyptě a půjčení auta

Stav silnic v Egyptě je různý, od dobrého stavu po hrozný, takže musíte být neustále ve střehu. Většina zdejších řidičů se neřídí žádnými dopravními předpisy. Přejíždějí z pruhu do pruhu bez signalizace směrovkami, předjíždí i když není v protisměru volno, kličkují z pruhu do pruhu a zastavují kdy se jim zachce.

Technický stav některých vozidel je velmi špatný, v jiných zemích by byla vyloučena ze silničního provozu. Dobytek se pase na okrajích silnice a přechází na druhou stranu, kdykoliv se jim zlíbí. Silnice nemají žádná označení a ohraničení.

Cestování autostopem se nedoporučuje vzhledem k bezpečnostním opatřením pro zahraniční turisty, protože veškeré cestování je ve středním Egyptě řízeno.
Cestování autobusem z Káhiry směrem do Alexandrie je za velmi rozumné jízdné. Cestování z Luxoru do Asuánu a z Luxoru napříč k Rudému moři řídí egyptské vojenské složky.

Půjčení auta

Pronájem auta je v Egyptě drahý a ježdění je obtížné. Po teroristickém útoku ke konci 90. let nemohou cizinci volně cestovat nilským údolím ani po silnici k Rudému moři, pouze v konvoji s vojenským doprovodem. Cestovatelé musí dodržovat jízdní řád konvoje a hlásit se na místní policejní stanici, a tak s ní udržovat spojení.

Jediná oblast, kterou je nejlépe shlédnout z vypůjčeného auta je Sinaj.

Silnice jsou tam klidné a v dobrém stavu a cesta touto oblastí nabízí krásné výhledy do pouštní krajiny. Půjčovny aut jsou kromě Káhiry, v rekreačních oblastech u Rudého moře a na Sinaji. Společnosti pronajímající auta mají své kanceláře na hlavních ulicích.

Půjčené auto je nutné před výjezdem důkladně zkontrolovat. Většina krátkodobých smluv je jen na „pevný počet kilometrů“. Smlouvu je nutné si důkladně ověřit, hlavně záludnosti napsané drobným písmem.

V Egyptě mají licenci k provozu mezinárodní společnosti a jejich prostřednictvím můžete objednat zapůjčení vozidla před vycestováním, a tak prodiskutovat a odsouhlasit dodatky ke smlouvě tištěné drobným písmem.

Řidičům musí být více než 21 let a musí mít platný mezinárodní řidičský průkaz. Je výhodné platit kreditní kartou, jinak budete nuceni složit vysokou kauci v hotovosti.

Dopravní předpisy

Teoreticky se v Egyptě jezdí vlevo a vpravo se předjíždí, ale praxe je taková, že se nikdo neřídí žádnými pravidly. Povolená rychlost na dálnicích je 100 km/h a na silnicích 90 km/h, pokud značky nepřikazují jinak. Dopravní značky se vyskytují zřídka a údajům o vzdálenostech nelze moc věřit. V Egyptě neexistuje silniční poruchová služba, ale v případě defektu či nehody se můžete obrátit na servis Červeného půlměsíce, který po celé zemi provozuje síť malých středisek. Informace o dopravních předpisech a asistenční službě poskytne autoklub Automobile Club of Egypt v Káhiře.

Jaký je váš názor?