Vízum na Kubu, vstupní formality

Cestovní doklady

Na Kubu může cestovat občan České republiky na základě platného cestovní pasu ČR, který je platný minimálně do opuštění Kuby.
Při vstupu do země se vyplňuje vstupní formulář, který musí být bezpodmínečně předán kubánským úředníkům při odjezdu. Pokud dojde k jeho ztrátě, může cizinec po ověření totožnosti získat nový. Při odletu ze země se vybírá letištní poplatek ve výši 25 USD za osobu. Tuto částku zaplatíte až po odbavení u speciální přepážky.

Vízum

Občané České republiky nepotřebují od ledna 2000 pro vstup a pobyt na území Kuby (do 30 dnů) pro turistické účely vízum. Pro turistický pobyt je ale vyžadováno zakoupení turistické karty (stojí 630 Kč), která jejího držitele opravňuje ke vstupu na území Kuby po dobu 30 dnů (lhůtu lze prodloužit o dalších 30 dnů). Turistickou kartu není možné získat až po příletu na kubánské letiště. Z tohoto důvodu je nutné zažádat o turistickou kartu na Kubánském konzulátu, případně může být vyřízena přes cestovní kancelář.
Pokud je účel cesty na Kubu jiný než turistický, je nutné podat žádost o udělení víza na konzulárním oddělení ZÚ kuby v Praze (cena je 35 USD).
Speciální režim platí pro novináře, kteří nesmějí na Kubě vykonávat svou činnost bez akreditace a pracovního víza. Při vstupu do země, obdrží každý turista vstupní formulář. Vzhledem k přihlašovací povinnosti se v tomto formuláři uvede také místo pobytu v zemi. Pokud místo pobytu nebude uvedeno, budou kubánské úřady vyžadovat po cizinci zaplacení alespoň 3 nocí v hotelu, který mohou předem určit.

Přihlašovací povinnost

V případě ubytování v soukromí, plní přihlašovací povinnost majitel domu. Za nesplnění přihlašovací povinnosti jsou kubánští občané tvrdě postihováni a můžou přijít o licenci. V případě ubytování v hotelu plní ohlašovací povinnost jeho provozovatel. Protože chtějí mít kubánské úřady pod kontrolou každého cizince, který do jejich země přijede, je zakázáno stanování či nocování pod širým nebem.

Cestovní pojištění

Pro vstup na území Kuby je bezpodmínečně vyžadováno uzavření cestovního pojištění pro hrazení léčebných výloh na celou dobu pobytu. Turisté, kteří při vstupu do země nebudou pojištěni, budou muset uzavřít pojištění přímo na letišti. Cena takového pojištění se pohybuje 1,5 – 3 EUR na den. Vzhledem ke komplikacím se však doporučuje uzavřít cestovní pojištění ještě před odletem na Kubu.

Celní a devizové předpisy

Každá osoba může na území Kuby dovést předměty, které nejsou určené k obchodování a jeho hodna nepřekročí 1000.00 USD. Výše celního poplatku je 100% deklarované hodnoty, s odečtením 100.00 USD. Tohoto práva může být využito pouze jednou v roce.

Bezcelní dovoz

Bezcelní dovoz se dále vztahuje na veškeré věci osobní potřeby, které v rozumné míře odpovídají délce pobytu a další předměty, jejichž hodnota nepřesahuj 100.00 USD.
Povolen je dovoz až 10 kg léků.
Osoby starší 18. let mohou na území Kuby dovést 200 cigaret nebo 50 doutníků nebo 250 gramů tabáku, a 3 litry vína nebo jiných alkoholických nápojů.

Zakázaný dovoz

Je zakázán dovoz všech potravin a zbraní. Dále není dovoleno dovést přehrávač DVD, satelitní antény, bezdrátové domácí telefony a satelitních přístroj. S dovozem běžných mobilních telefonů nejsou problémy. Vzhledem k nedostatku el. energie je zakázán dovoz energeticky náročnějších elektrických spotřebičů jako jsou mikrovlnné trouby, ohřívače, videa, atd.

Dále je zakázáno dovážet:
drogy a omamné a psychotropní látky (s výjimkou těch určený pro osobní potřebu na lékařský předpis),
pornografické materiály
krevní deriváty
výbušniny
lehká motorová vozidla a motory.

Pokud cestující krátkodobě doveze předměty, jejichž hodnota převyšuje 5000.00 USD, musí vyplnit pro celní orgány Prohlášení o hodnotě, jež je třeba předložit při odjezdu ze země jako průkazný dokument takového dovozu. Nedeklarované předměty, předměty nepravdivě deklarované a předměty jejichž hodnota přesahuje 1000.00 USD jako maximální povolená hodnota, mohou být zadrženy nebo zabrány a cestující může být trestně stíhán.
Povinná výměna valut a prokazování zajištění finančních prostředků pro pobyt a vycestování ze země na Kubě není.
Každý cestující by si měl před svou cestou ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Více informací naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Jaký je váš názor?