Cestovní doklady

Cestovní doklady

Občan České republiky potřebuje ke vstupu do země platný cestovní pas, jehož platnost musí přesahovat dobu pobytu v zemi. Cestovní pas by měl platit ještě minimálně 6 měsíců po vstupu do země.

Osoby, které v posledních šesti měsících pobývaly v oblastech infikovaných žlutou zimnicí musí být vybaveny mezinárodním očkovacím průkazem s potvrzeným platným očkováním proti této chorobě.

Víza

Český občan nepotřebuje pro vstup na území Malediv vízum. Do 30 dnů je pobyt na Maledivách bezplatný. Prodloužení pobytu je možné po zaplacení poplatku, který činí 10 USD na osobu na každý prodloužený den.

Při vstupu na území Maledivské republiky se vyplňuje registrační karta, kde návštěvník uvádí adresu ubytovacího zařízení ve kterém bude pobývat. Turisté cestující individuálně bez cestovní kanceláře jsou povinni prokázat dostatek finančních prostředků na celou délku pobytu v minimální výši 10 USD jednu osobu za den. V případě organizované turistiky není třeba dostatek finančních prostředků prokazovat.

Přihlašovací povinnost na Maledivách neexistuje, na většině ostrovů se vyžaduje pouze registrace v knize hostů.

Českým občanům se doporučuje ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Celní a devizové předpisy

Na Maledivy je možné dovést věci pouze osobní potřeby. Porušení celních předpisů je v této zemi přísně stíháno.

Maledivy jsou zemí, ve které je státním náboženstvím Islám, proto nesmí být do země dovezeny výrobky z vepřového masa, pornografické a erotické nahrávky a časopisy. Zákaz se vztahuje také na alkoholické nápoje, pokud k tomu nemáte oficiální povolení. V případě, že alkohol na Maledivy dovezete, bude vám odebrán, v lepším případě ale dostanete potvrzení s kterým si ho při zpáteční cestě můžete vyzvednout, neplatí to však vždy, proto se na to raději nespoléhejte.

Zakázán je i vývoz korálů, želvích krunýřů, zvířecí kůže a výrobků ze slonoviny. S vývozem malého množství malých mušlí by být problémy neměly ale u vývozu velkých exemplářů se s nimi setkat můžete.

Velmi přísně jsou postihovány osoby, které se do země pokusí, přivést drogy. Sebemenší množství drog je trestáno dlouholetým vězením.

Co se týče dovozu a vývozu cizích měn, nejsou stanoveny žádné limity. Každé ubytovací zařízení je povinno vybírat ubytovací daň ve výši 6 USD za osobu a noc.

Jaký je váš názor?