Seychely rady na cestu

Časový posun

V době letního času se čas posouvá 2 hodiny dopředu. V době zimního času se posouvá o 3 hodin dopředu.

Zásuvky

Na Seychelách je zavedeno elektrické napětí 240 V(50Hz). Zásuvky jsou tříkolíkové (typ G) britského typu, které nejsou kompatibilní s českými konektory, a proto je nutný adaptér.

Bezpečnost

Bezpečnostní situace je na Seychelách velmi dobrá, přesto se doporučuje dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Osobních věcí nespouštějte svá osobní zavazadla nikdy z dohledu, nenechávejte své věci volně ležet bez dozoru na pláži. Osobní doklady, peníze a letenky nechávejte v hotelovém trezoru.

Kvůli případné ztrátě, odcizení nebo znehodnocení cestovních dokladů se doporučuje před odjezdem do země pořídit fotokopii cestovních dokladů, která umožní rychlejší vystavení nového cestovního dokladu. Pořiďte si také fotokopii dokladů o pojištění a tyto kopie nechávejte odděleně od originálů.

Fotografování

Respektujte zákazy fotografování a filmování. Zakázáno je fotografovat a natáčet ozbrojené síly, přístavy a jiné významné budovy. Při fotografování místních vždy požádejte o souhlas, při focení dětí se dovolte jejich rodičů.

V moři

Dodržujte zákazy plavání oznámených vyvěšenou vlajkou a dbejte pokynů informačních tabulí. Na některých místech se vyskytují silné a zrádné spodní proudy.

Na některých místech se mohou vyskytovat mořští ježci, v takovém případě se doporučují boty do vody a opatrnost. Na mořském dně se nacházejí protáhlé barevné ulity homolic, které neberte do ruky, pokud si nechcete odnést jedovatý osten v ruce.

Další upozornění

Nebezpečí představují i kokosové ořechy. Nelehejte si proto přímo pod ně, kokosové ořechy mohou vážit několik kilo.

Na Seychylách je zakázáný nudismus. Není dovolený ani na veřejných ani na hotelových plážích. Opalovaní žen bez vrchního dílu plavek bývá tolerováno.

Na Seychylách platí zákaz konzumace alkoholu na veřejných místech.
Nezapomeňte se z domova vybavit repelenty proti komárům.

Internet

Lepší hotely umožňují přístup k Wifi připojení zdarma, některé hotely vybírají poplatek. Ve větších městech můžete využít internetové kavárny.

Jaký je váš názor?