Cestovní doklady

Cestovní doklady

Čeští občané mohou do Thajska vycestovat jen na základě platného cestovní pasu ČR. Nezapomeňte ale, že pas musí být platný ještě minimálně 6 měsíců po vstupu do země. V opačném případě vám může být vstup do země odepřen.

Osoby cestující z endemických oblastí žluté zimnice (zpravidla je takovou zemí Afrika) jsou povinni předložit mezinárodní očkovací průkaz s platným očkováním proti této chorobě. Vás se to pravděpodobně týkat nebude, takže očkovací průkaz řešit nemusíte :).

Vízum

Občané České republiky nepotřebují od 11.8.2011 pro vstup a pobyt na území Thajska (do 30 dnů) pro turistické účely vízum. V případě překročení pozemních hranic se lhůta bezvízového styku zkracuje z 30 na 15 dnů. Může to být trochu komplikace v případě, že cestujete do Thajska třeba z Kambodži a je třeba s tím počítat. Povolenou dobu pobytu lze prodloužit jen z vážných důvodů jako je např. pobyt v nemocnici.

Při vstupu do země se vyžaduje předložení platného cestovního pasu a dostatek finančních prostředků ve výši 10.000 THB na osobu nebo 20.000 THB na rodinu. My osobně jsme se sice nesetkali s tím, že by po nás úředník chtěl prokázání finančních prostředků, ale nikdy nevíte…

Pozor na povolenou dobu pobytu

V případě překročení povolené doby pobytu se platí pokuta ve výši 500 THB za každý den. Při delším překročení, zejména pokud osoba nemá platnou zpáteční letenku bude tato osoba umístěna do detenčního centra a soudně na své náklady vyhoštěna. V závažných případech může soud zakázat rozsudkem vstup na území Thajska na stanovenou dobu.

V případě, že Thajsko navštívíte během 6 měsíců opakovaně, nesmí součet všech pobytů přesahovat 90 dnů. Při vstupu do země vám bude imigračním úředníkem vyznačena délka povoleného pobytu, nezapomeňte si tento údaj vždy zkontrolovat. Pokud bude pobyt přesahovat 30 dnů, nebo je účel cesty jiný, než turistický, zažádejte o vízum.

Po vstupu na území Thajska platí přihlašovací povinnost do 24 dnů od vstupu. Přihlašuje se na imigračním úřadu podle místa pobytu nebo na místním policejním oddělení. Přihlašovací povinnost je ve většině případů vyřizována majiteli ubytovacího zařízení.
Pokud dojde ke ztrátě cestovního dokladu, musí dojít k okamžitému nahlášení na nejbližším policejním oddělení a zažádat o sepsání protokolu.

Každý cestující by si měl před svou cestou ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Celní a devizové předpisy

Na území Thajska můžete bezcelně dovést věci pro osobní potřebu a věci, které nemají obchodní povahu a to v přiměřeném množství.

Zakázaný vývoz a dovoz
Zakázaný je dovoz a vývoz drog a narkotik. Za drogy jsou v této zemi ukládány vysoké tresty, za obchodování s narkotiky hrozí doživotí nebo trest smrti. Zakázán je i dovoz obscénních materiálů a publikací a vývoz výbušnin (včetně petard).

Omezený dovoz a vývoz (podléhá předchozímu schválení nebo povolení)
Omezen je dovoz těchto druhů zboží: střelné zbraně a střelivo, komunikační zařízení a příruční krátkovlnné vysílačky s přijímačem a jejich části, zvířata, kosmetické výrobky, vodní živočichy
Omezen je vývoz těchto druhů zboží: starožitnosti, napodobeniny Buddhy (výjimkou jsou jen malé kousky běžně prodávaní ve stáncích), náboženské předměty (povolení většinou zajišťují prodejci), divoká a domácí zvířata jako např. ptáci, opice, kočky, střelné zbraně a střelivo.

Cestující, kteří budou přistiženi při pokusu o bezcelní odbavení zboží podléhajícího clu a zboží, jehož dovoz a vývoz je zakázán nebo omezen, zaplatí pokutu ve výši čtyřnásobku ceny tohoto zboží a cla a zboží jim bude následně zabaveno.

Měna
Pro dovoz a vývoz cizích měn nejsou stanovena žádná omezení. Pro vývoz thajské měny platí, že vyvážená částka nesmí přesáhnout 50 000 ThB, a v případě vývozu do sousedních států 500 000 ThB.

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Jaký je váš názor?