Jak se chovat v Thajsku - etiketa

Dali jsme dohromady alespoň základní společenská pravidla, díky kterým můžete předejít případným nedorozuměním.

Oblékání

Thajská společnost může vnímat určité věci odlišně. To co vy považujte za normální, může u místních vyvolat nežádoucí reakci. V tomto ohledu je důležité zmínit zejména způsob oblékání. Thajci si velice potrpí na slušné oblékání, při návštěvě svatých míst jako jsou chrámy a paláce to platí dvojnásob.

Ženy by neměly do ulic vycházet v příliš vyzývavém oblečení. Pokud se ale nechcete takového oblečení za žádnou cenu vzdát, choďte raději v doprovodu muže. Thajci jsou velmi čistotní a nedokáží pochopit cizince, ve špinavém nebo roztrhaném oblečení.

Nudismus

Opalování bez plavek je nezákonné. S opalováním nebo pohybováním se po pláži bez horního dílu plavek tak můžete mít problémy, místní to neradi vidí, je to považováno za neslušné. U hotelového bazénu je takové chování více méně tolerováno.

Náboženství

Chystáte-li se navštívit jedno z religiózních míst v Thajsku, přizpůsobte tomu vaše oblečení. Oděv by měl alespoň zakrývat ramena a kolena. Muži by neměli na taková místa vstupovat v krátkých kalhotech a s odhalenými rameny. U žen se předpokládá alespoň sukně pod kolena a zakrytá ramena, které je možné skrýt i šátkem. Také by se měly vyvarovat větších výstřihů. U vstupu do chrámů často bývají k zapůjčení šátky, kterým si můžete zakrýt ramena a kolena.

Jak se chovat v chrámu
Pokud chcete předejít na těchto místech případným nepříjemnostem, zapamatujte si kromě zásady vhodného oblečení ještě pár základních pravidel:

1. Ve všech buddhistických chrámech se musí zouvat boty.
2. Buddhistckým mnichům je zakázáno dotýkat se nebo se nechat dotýkat ženou. Pokud chce žena předat něco mnichovi nebo novicovi musí to udělat prostřednictvím muže, který mu věc předá. Ženy nesmějí vedle mnichů ani sedět.
3. Jakákoliv vyobrazení Buddhy je považované za svatý objekt a k tomu je třeba přizpůsobit i chování. Zakázané je chovaní, které poukazuje na nedostatek úcty (například fotografování Buddhy nebo lezení či pózování se sochami Buddhy).
4. Nikdy se neotáčejte se svým batohem na zádech zády k soše Buddhy. Takové jednání je považováno za projev velké neúcty.
5. Ženy musí respektovat zákaz vstupu do některých chrámů.

Základní chování

Nohy jsou jako nejnižší část těla považovány za nečisté a nikdy by se neměly ocitnout výše. Je proto zakázáno mít natažené nohy k druhé osobě, k sochám Buddhy a k někomu z královské rodiny. Vždy je potřeba nohy složit pod sebe nebo vedle sebe. Nepokládejte nohy na židle a stoly zatímco sedíte a nesedejte si ani na polštáře, které jsou určené ke spaní. Zouvání je běžné v chrámech, palácích, v domácnostech i v malých obchodech. Nikdy nikoho nepřekračujte, raději požádejte aby se tato osoba přesunula.

Za nejdůležitější část těla je považována hlava (je sídlem duše). Nedotýkejte se tak hlavy místních lidí, to platí i u dětí. Pokud se vám to nedopatřením stane, měli by jste se ihned omluvit, jinak budete považovány za neslušného člověka.

Při konverzaci s místními lidmi nezvyšujte hlas a vyvarujte se přehnané gestikulaci. Takové chování je považováno za velmi hrubé a takový člověk je pro místní opovrženíhodný. Thajci již od malička mluví velmi klidně a jsou nekonfliktní a proto nedostatek sebeovládání je považováno za nejhorší vlastnost.

Úcta ke královské rodině

V Thajsku je velmi uctívána královská rodina. Nepřípustné je tedy její pomlouvání a kritizování. To samé platí o urážení thajského národa nebo thajského vlastenectví. Místní mohou být za takové chování dokonce odsouzeni k trestu smrti. Cizinec může být odsouzen maximálně na doživotí. Jako urážka monarchy může být považováno i to, že se nepostavíte při poslechu národní a královské hymny. Hymna se hraje každé v rádiu a v televizi ráno v 8 a v 6 večer a také před začátkem každého představení v kině.
Pokud se ocitnete na místě, kde projíždí královská rodina, neměli by jste mít hlavu výše.

Pozdravy

Gesto vai – Thajci si nikdy nepodávají ruce, ale ruce sepnou a lehce se ukloní hlavou. Pokud je člověk, kterého zdravíte ve vyšším společenském postavení, musíte dát spjaté ruce výš.
Také by jste neměli zdravit děti, dělníky, servírky a pouliční prodavače. Vždy zdraví mladší osoba starší a ta jí stejně odpoví.

Stolování

Při stolování se nepoužívá téměř vůbec nůž (nepotřebujete ho), vidlička se drží v levé ruce. Jídlo se většinou nabírá ze společné mísy, v takovém případě se ale vyvarujte používání levé ruky, je to neslušné.

Další upozornění

Za posvátné jsou považovány také knihy a další psané materiály. Nepokládejte je proto na zem nebo hřbetem nahoru. Za nevhodné jsou považovány i milostné projevy mezi muži a ženy na veřejnosti. Pokud něco podáváte druhému člověku, měli byste při tom použít obě ruce nebo jen pravou. Použití samotné levé ruky je nepřípustné (levá ruka je nečistá).

Jaký je váš názor?