Doprava v Tunisku

Autobusová doprava

Po Tunisku se dá autobusovou dopravou cestovat pohodlně a navíc levně. Tunisko má poměrně dobrou a hustou síť autobusové dopravy a díky její propracovanosti se s ní dostanete prakticky kamkoliv.

Meziměstské autobusy

Jedinou nevýhodou místních autobusů je absence jízdních řádů. Autobusy jezdí celkem často, ale nikdo si není jistý přesně v kterou hodinu. Většinu informací získáte na autobusových nádražích, menší problém by mohl nastat s případným dorozuměním, protože Tunisané mimo turistická střediska většinou hovoří mimo arabštiny pouze francouzsky. Na odjezdy autobusů se ale můžete informovat u svého delegáta, recepčního nebo někoho na ulici.

Do autobusů se nastupuje pouze zadními dveřmi, kde u průvodčího zaplatíte jízdenku. Jízdné je levné, dá se říci, že jsou srovnatelné s českými. Za jeden dinár se přepravíte až do 20 km vzdáleného místa. Místní autobusovou dopravou hojně využívají, což je skvělá příležitost k poznání běžného tuniského života. V některých dnech nebo hodinách mohou být tyto autobusy přeplněné. Většina meziměstských autobusů není vybavena klimatizací.

Dálkové autobusy

Linkové autobusy jsou moderní, čisté a klimatizované. Jezdí pravidelně podle jízdních řádů mezi jednotlivými městy a regiony. Tyto autobusy provozuje společnost SNTRI (Société Nationale de Transport Interurbain). Jízdní řády včetně podrobných informací mají k dispozici na svých internetových stránkách.

Sběrné taxíky Louage

Pod tímto způsobem dopravy si představte jakousi kombinaci autobusu a taxi. Jedná se mikrobusy označené červeným, modrým nebo žlutým pruhem, které mají svá stanoviště většinou u autobusových nádraží nebo tramvajových zastávek. Jakmile se na nástupišti sejde minimální počet cestujících (většinou to bývá kolem 8 osob) vyjede na pravidelnou trasu. Pokud má řidič ve vozidle místo, můžete si Louage stopnout i mimo stanoviště. Výhodou tohoto cestování je jeho nízká cena a skutečnost, že jezdí do mís,  kam běžné autobusy nebo vlaky nejezdí. Cestování Louage je sice dvakrát dražší než cestování běžným autobusem, ale pořád je relativně levné. 10 kilometrů vás přijde zhruba na jeden dinár.

Nevýhodou této dopravy je opět absence jízdních řádů. Také můžete na nástupišti čekat poměrně dlouhou dobu, než se sejde dostatečný počet osob. Pokud by jste se do této situace dostali, můžete vykoupit zbývající místa a vyrazit ihned.

Červeným pruhem jsou označeny mikrobusy se státní licencí, které jezdí mezi významnými městy a letovisky, může vás ale odvést na jakékoliv místo v zemi.

Modrým pruhem jsou označeny mikrobusy jezdící většinou po městech.

Mikrobusy se žlutým pruhem jezdí na předměstí a příměstské oblasti. Všechny mikrobusy jsou na střeše označeny tabulkou s arabským nápisem.

Taxíky

V turistických střediscích a velkých městech patří cestování taxíky k velmi oblíbeným způsobům dopravy. Oficiální cena za kilometr je přibližně 9 korun. Raději se ale před nastoupením do taxíku s řidičem dohodněte na výhodnější ceně, nebudete tak výslednou částkou překvapeni. Smlouváním většinou srazíte původní cenu až na 70%.

Přesto zvažte, zda se vám vyplatí jet podle taxametru nebo za předem dohodnutou částku.

Většina taxikářů mluví obstojně francouzsky, domluvit se anglicky je ale poněkud horší.

Ceny jsou o něco levnější než v ČR, pokud vás budete taxíkem cestovat více, přijde vás cestování stejně draho jako se sběrnými taxíky Louage.
V nočních hodinách počítejte s noční sazbou, která základní sazbu zvyšuje až o 50%, na taxametru se objeví ,,tarif 2”. Pojedete-li ve dne, musí na taxametru svítit ,,tarif 1”. Někteří taxíkáři totiž rádi cizincům účtují noční sazbu i ve dne.
Taxi si můžete objednat na hotelové recepci, nebo si ho zastavit na rušnější silnici.

Vlaková doprava

Chcete-li cestovat po Tunisku vlakem na delší vzdálenosti, je vlaková doprava oproti autobusové pohodlnější, rychlejší a bezpečnější. Cenově vás přijde stejně jako cestování s louage. Dálkové vlaky jsou moderní, vozy jsou klimatizované a obecně jsou vysokého standardu. Většina vlaků je rozdělena podle komfortu do tří tříd. Nechcete-li investovat do první třídy, využijte třídu druhou, která je také komfortní.

Z Tunisu do Sousse se vlakem přepravíte cca za 2 hodiny a druhá třída vás na této trase přijde na 6 TND. Hodláte-li vlakovou dopravu využívat častěji, uvažujte o zakoupení tuniské Carte Bleue.

Železniční síť je v zemi poměrně hustá. Vlakem můžete cestovat jak mezi severem a jihem země, tak i mezi pobřežím a vnitrozemím až na západ.
Tuniské železnice spojují například velká města jako je Tunis, Sousse, El Jem, Sfax nebo Gabes. Vlakem se dostanete ale i do jiných měst jako třeba do Monastiru.

Ceny aktuálního jízdného včetně podrobných informací naleznete na oficiálních stránkách vlakové společnosti La Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens.

Tramvaj

Navštívíte li hlavní město Tunis, můžete pohodlně cestovat z centra města do turistických atrakcí, nacházejících se na jeho předměstí v Kartágu. Jízdné vás přijde opravdu na par drobných. Vlak jezdí i mezi Tunisem a přístavem La Goullette a a Marsa Plage.

Jaký je váš názor?