1/ Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem realizace nabídek správce v budoucnosti

Souhlas se zpracováním kontaktní emailové adresy

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji firmě Martina Krásová, se sídlem na adrese Počaply 16, Březnice 262 72, IČ: 05665205 (správce osobních údajů), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu výše uvedené kontaktní emailové adresy a IP adresy odesílatele pro účel zpracování:

– zasílání průvodců, akčních a novinkových e-mailů, tipů na různé produkty s odkazy k zakoupení, speciálních nabídek na ubytování. Kontaktní e-mailová adresa a IP adresa bude zpracovávána po dobu 10 let od udělení souhlasu: Odesláním svého e-mailu souhlasím se zasíláním propagačních e-mailů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů CestujSnadno.cz.

Souhlas se zpracováním kontaktní emailové adresy a IP adresy odesílatele k uvedenému účelu lze kdykoli odvolat v jakémkoliv e-mailu s nabídkami. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Správce upozorňuje, že kontaktní emailovou adresu a IP adresu předává provozovateli webhostingových služeb (zpracovatel) – PrimaWebhosting.cz – společnost PrimaFuture.cz s.r.o., se sídlem Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7, která zajišťuje provoz těchto webových stránek správce a to za účelem odeslání údaje o kontaktní emailové adrese Správci.

Berte prosím na vědomí, že máte právo na přístup k poskytnuté kontaktní emailové adrese, právo na její opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní emailová adresa nebude při zpracování k uvedeným účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení.

Poskytnutá kontaktní emailová adresa bude zpracovávána automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.