Cestovní doklady

Každý občan Unie má podle smlouvy o založení ES právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států“. Čeští občané tedy nepotřebují pro svou cestu do Itálie vízum. Pro pobyt kratší než 3 měsíce nejsou vyžadovány žádné formality.

Pokud však délka vašeho pobytu bude delší než 3 měsíce, je třeba přihlásit se na ohlašovně příslušného obecního úřadu dle místa pobytu (tzv. Ufficio anagrafe) a požádat o povolení k pobytu pro občana EU. Tento dokument je důležitý pro budoucí komunikaci s místními úřady. Více informací naleznete na internetových stránkách italské policie.

Pobyt může být omezen osobám v případě porušení veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo ochrany zdraví. Nezletilé osoby mohou na území Itálie cestovat pouze v doprovodu dospělé osoby.

Cestovní doklady

Občan České republiky může vstupovat a pobývat na území Itálie bez zvláštního omezení pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Občanský průkaz je cestovním dokladem pouze pro jeho držitele a proto by měl mít občan mladší 15 let cestující spolu s rodičem a zapsaný v jeho občanském průkaze vlastní cestovní doklad.

Cestování autem

Řidiči, kteří cestují do Itálie motorovým vozidlem, musí být vybaveni platným národním nebo mezinárodním řidičským průkazem. Dále je vyžadován technický průkaz a tzv. zelená karta.

Cestování se zvířaty

Cestujete-li společně s domácími mazlíčky, je vyžadován jejich cestovní pas, obsahující záznamy o čipování nebo tetování a o povinném očkování proti vzteklině. Vakcinace nesmí být starší 11 měsíců, v opačném případě musí být provedena nejméně 20 dnů před vstupem na území Itálie.

Ztráta cestovního dokladu

Ztráta, odcizení nebo znehodnocení cestovního dokladu by měla být nahlášena na příslušném oddělení italské policie (případně karabiníkům). Předejdete tak případným komplikacím, které mohou nastat v případě zneužití odcizeného dokladu.

Na webových stránkách velvyslanectví naleznete k případnému využití přeloženou verzi policejního oznámení (tzv. „denuncia“).

Občan může požádat o vystavení tzv. náhradního cestovního dokladu, s kterým může odcestovat zpět do České republiky. Žádost lze podat na konzulárním oddělení nebo na honorárních konzulátech ČR. Pro tyto případy se doporučuje mít s sebou kvalitní fotokopii cestovního pasu (stránky s fotografií a údaji) nebo občanského průkazu. Urychlí se tím vydání náhradního dokladu. Kopii vždy nechávejte odděleně od originálního dokladu.

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Jaký je váš názor?