Cestovní doklady

Bezvízová povinnost se vztahuje pouze pro účastníky organizované turistiky, tzn. s voucherem cestovní kanceláře, ti ale nemohou během svého pobytu v Tunisku vycestovat do sousedních zemí. Vízová povinnost platí pro individuální turistiku. Vízum lze získat na Velvyslanectví Tuniské republiky v Praze.

Přihlašovací povinnost

Přihlášení cestovatele povinně zajišťuje příslušné ubytovací zařízení. Pokud je cestovatel ubytován v soukromí, je povinen splnit přihlašovací povinnost do 3 dnů od svého příjezdu do země a to na místní policii.

Cestovní doklady

Do Tuniska lze vycestovat na základě cestovního pasu, jehož platnost musí překračovat plánovanou dobu pobytu alespoň o 3 měsíce.

Při vstupu do celního a pasového pásma se kromě pasu vyžaduje i předložení vyplněné registrační karty (cestovatel ji obvykle obdrží během letu). Úředník vrací spodní díl registrační karty, který je nutné odevzdat při odjezdu ze země.

Celní a devizové předpisy

Na území Tuniska lze bezcelně dovést 2 litry alkoholického nápoje na osobu, s maximálním obsahem 25% a 1 litr na osobu, pokud obsahuje více jak 25% alkoholu. Dovoz tabákových výrobků je omezen na 400 kusů cigaret, 100 kusů doutníků nebo 250 g tabáku na osobu. Povolen je dovoz maximálně 250 ml parfému a 1000 ml toaletní vody na osobu.

Do Tuniska lze na přechodnou dobu dovést např. dopravní prostředek (automobil, motorový člun, motorku apod.), až 2 fotoaparáty, 1 kameru, sportovní potřeby, 1 dalekohled, hudební nástroje, 2 dětské kočárky, 1 jízdní kolo, 1 osobní počítač. Tyto věci musí být ze země opět vyvezeny.

Zákaz dovozu

Do Tuniska je zakázáno dovážet zbraně všech druhů (kromě registrovaných loveckých zbraní), pornografii, předměty které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví, náboženské cítění a morálku veřejnosti.
Zakázán je dovoz všech omamných a psychotropních látek, jejich držení a užívání je tuniskými orgány tvrdě postihováno. Zakázán je i vývoz místní fauny a flory bez povolení tuniského ministerstva zeměděství. Vývoz antických předmětů podléhá povolení Ministerstva kultury.

Zakázán je také vývoz a dovoz tuniských dinárů. Možné je dovést jakékoliv cizí valuty, šeky, platební a úvěrové karty. Cizí valuty lze dovést a vyvést do hodnoty cca 30 000 Kč. V případě, že částka převyšuje stanovený limit je nutné informovat celní a devizové odbavení při příjezdu. Za nedeklarované částky deviz mohou být ukládány sankce v podobě odebrání peněz a pokuta ve výši odebrané částky. Vývoz deviz a dinárů je pravidelně kontrolován celními kontrolory po pasovém odbavení na meziárodních letištích.

Jaký je váš názor?